Công ty Vinasc chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp tại tphcm

Vinasc là đơn vị chuyên về tư vấn, dịch vụ của chúng tôi đồng hành cùng khách hàng từ lúc thành lập cho tới giai đoạn hoạt động và phát triển. cụ thể:

 
Giai đoạn 1: Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý
Giai đoạn 2: Tư vấn và đồng hành trong quá trình hoạt động: Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và dịch vụ kiểm toán.
tu van vinasc
Giai đoạn 1: Công ty TNHH Tư vấn Vinasc
  1. Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều chỉnh bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã HS, Giấy phép kinh doanh- Giấy phép con;
  3. Mẫu dấu và các thủ tục giải trình, lập dự án đầu tư khác.
dich vu ke toan   Giai đoạn 2:
  1. - Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc
  2. - Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc
vinasc-city-59

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đôngRead More

Chi tiết
vinasc-city-59

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không gửi Ngân hàng Nhà nước một hoặc một số các văn bản quy định nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 93 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không ban hànhRead More

Chi tiết
vinasc-city-59

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH Vi phạm quy định về quản trị, điều hành   1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 62, Khoản 1 Điều 70, Điều 81 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điềuRead More

Chi tiết