Công ty Vinasc chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp tại tphcm

Vinasc là đơn vị chuyên về tư vấn, dịch vụ của chúng tôi đồng hành cùng khách hàng từ lúc thành lập cho tới giai đoạn hoạt động và phát triển. cụ thể:

 
Giai đoạn 1: Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý
Giai đoạn 2: Tư vấn và đồng hành trong quá trình hoạt động: Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và dịch vụ kiểm toán.
tu van vinasc
Giai đoạn 1: Công ty TNHH Tư vấn Vinasc
  1. Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều chỉnh bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã HS, Giấy phép kinh doanh- Giấy phép con;
  3. Mẫu dấu và các thủ tục giải trình, lập dự án đầu tư khác.
dich vu ke toan   Giai đoạn 2:
  1. - Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc
  2. - Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc
vinasc-car

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TT) Mẫu chứng từ kế toán Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Kế toán, mẫu chứng từ kế toán được quy định như sau: 1. Mẫu chứng từ kế toán bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. a) Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định nội dung, kết cấu của mẫu mà đơnRead More

Chi tiết
vinasc-car

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh Căn cứ khoản 3 Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh được quy định như sau: 1. Đối tượng kế toán là tài sản cố định và tài sản lưu động, gồm: a) Tiền và các khoản tương đương tiền; b) Các khoản phải thu; c) Hàng tồn kho; d) Đầu tư tài chính ngắn hạn; đ) Tài sản cố định hữu hình,Read More

Chi tiết
vinasc-car

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT)

LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ NƯƠC (TT) Tổ chức bộ máy kế toán các cấp Căn cứ khoản 3 Điều 48 của Luật Kế toán, tổ chức bộ máy kế toán các cấp được quy định như sau: 1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp ngân sách như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngânRead More

Chi tiết