Công ty thẩm định giá tại Việt Nam

Davi là đơn vị chuyên về cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

Chứng thư thẩm định giá của chúng tôi sẽ giúp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp … có cơ sở cho việc ra quyết định của mình.

Căn cứ Luật giá số 11/2012,
Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá

Báo cáo kết quả thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp thẩm định giá về giá trị của tài sản được thẩm định để khách hàng và các bên liên quan có căn cứ sử dụng cho mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.

Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá theo Điều 30 Luật giá số 11/2012 quy định:

 • Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá
 • Lập kế hoạch thẩm định giá
 • Khảo sát thực tế, thu thập thông tin
 • Phân tích thông tin
 • Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá
 • Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Tài sản thẩm định giá là tài sản của tổ chức, cá nhân cần thẩm định giá. Và thuộc nhóm các tài sản sau:

Thẩm định giá Bất động sản( BĐS)

Bất động sản, gồm:

 • Đất đai
 • Nhà cửa
 • Công trình kiến trức
 • Hạ tầng xây dựng

Mục đích của thẩm định giá Bất động sản( BĐS):

 • Nhượng, bán Bất động sản
 • Vay vốn ngân hàng
 • Tính thuế, làm cơ sở hạch toán kế toán
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Đầu tư, góp vốn kinh doanh

Thẩm định giá máy móc, tài sản, hàng tồn kho

Tài sản thẩm định, gồm:

 • Máy móc, thiết bị, dây chuyền máy móc thiết bị
 • Hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu.
 • Phương tiện vận tải.

Mục đích thẩm định giá:

 • Mua bán, chuyển nhượng
 • Thế chấp vay vốn ngân hàng
 • Dùng làm tài sản đầu tư, góp vốn kinh doanh
 • Dùng mục đích hạch toán kế toán, tính thuế
 • Chứng minh năng lực tài chính trong giao dịch kinh doanh.

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp, các đối tượng gồm:

 • Thẩm định giá giá trị Công ty cổ phần
 • Thẩm định giá giá trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn.
 • Thẩm định giá giá trị Doanh nghiệp tư nhân

Mục đích của thẩm định giá giá trị doanh nghiệp:

 • Cổ phần doanh nghiệp
 • Phát hành thêm cổ phiếu
 • Nhằm mục đích liên doanh, hợp tác
 • Nhằm chuyển nhượng doanh nghiệp
 • Thế chấp, bảo lãnh ngân hàng

Tại sao nên chọn dịch vụ thẩm định giá của DaVi?

 • Chúng tôi là đơn vị tuân thủ và được cấp phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá
 • Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia thẩm định uy tín và kinh nghiệm
 • Đối tượng dịch vụ thẩm định, khách hàng của chúng tôi đa dạng
 • Quy trình làm việc khoa học, cam kết tiến độ
 • Thông tin, cơ sở định giá đầy đủ, chi phí dịch vụ phù hợp.

Hãy liên hệ tới chúng tôi khi có nhu cầu thẩm định giá.