Soát xét báo cáo tài chính tại TPHCM

3d15cfb19f8bc91d181954a5793ffb262

Việc quyết toán thuế tại doanh nghiệp luôn là vấn đề lo lắng cho doanh nghiệp, soát xét kế toán về thuế trước khi cơ quan thuế kiểm tra là cần thiết.

Dịch vụ Soát xét Báo cáo Tài chính nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính được lập trên cơ sở trung thực và hợp lý và tuân thủ pháp luật kế toán hiện hành. Với đội ngủ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và thuế, Vinasc xin giới thiệu “Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính” với các thủ tục như sau:

1. Tìm hiểu hoạt động của đơn vị và lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề mà đơn vị đang hoạt động;

2. Xem xét lại các nguyên tác và phương pháp kế toán mà đơn vị đang áp dụng;

3. Phân tích các thủ tục áp dụng trong việc hạch toán, phân loại và lập các tài liệu tổng kết, tổng hợp các thông tin sẽ được đưa lên thuyết minh báo cáo tài chính và lập Báo cáo tài chính;

4. Trao đổi về các cơ sở dẫn liệu quan trọng của Báo cáo tài chính;

5. Soát xét các khoản mục trên Báo cáo tài chính nhằm phát hiện ra các biến động và các yếu tố đơn lẻ có dấu hiệu bất thường;

6. Kiểm tra sổ sách kế toán và tính tuân thủ trong việc tổ chúc công tác kế toán tại đơn vị;

7. Kịp thời phát hiện những sai xót và tư vấn cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu.

soat-xet-bao-cao-tai-chinhVới dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng phát hiện các sai sót và kịp thời điều chỉnh các sai sót phù hợp với chế độ kế toán hiện hành trước khi lập báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như nhà đầu tư.

Quy trình thực hiện soát xét kế toán cho mục đích thuế:

I. Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng:

– Tìm hiểu khách hàng, đánh giá hồ sơ kế toán. Thông thường, khách hàng không yên tâm về hồ sơ kế toán khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc khách hàng chưa có chuẩn bị hồ sơ, chưa lập sổ kế toán trong kỳ cần quyết toán thuế.

II. Báo giá và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét kế toán:

– Dựa vào lượng chứng từ, mức độ phức tạp và múc đích của việc soát xét kế toán, Vinasc sẽ báo giá dịch vụ cho khách hàng

– Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét kế toán.

III. Triển khai dịch vu soát xét kế toán:

– Vinasc thông báo và gửi trước cho khách hàng kế hoạch và danh mục hồ sơ cần chuẩn bị.

– Vinasc sẽ tập trung soát xét về mục đích thuế : Tính đầy đủ, đúng nội dung và hình thức chứng từ, đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế khi lập sổ sách kế toán và báo cáo thuế liên quan.

– Tư vấn hỗ trợ khách hàng bổ sung hồ sơ đầy đủ nhằm giảm thiểu rủi ro về thuế, nhầm lẫn về mặt chính sách.

IV. Bàn giao và thực hiện dịch vụ còn lại:

– Chuyển giao toàn bộ những tài liệu, dữ liệu liên quan đã tư vấn cho khách hàng;

– Tham gia cùng khách hàng tư vấn, giải trình số liệu nếu cơ quan thuế kiểm tra.