Dịch vụ thành lập công ty

Để tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư Nước ngoài cần phải tiến hành thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

Theo đó, nhà đầu tư cần phải đáp ứng các yêu cầu và tiến hành các thủ tục cần thiết trong quá trình thành lập công ty. Cho nên các chuyên gia tư vấn sẽ là giải pháp hiệu quả giúp cho nhà đầu tư thực hiện an toàn và hiệu quả nhất.

Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhà đầu tư có thể phải tiến hành các thủ tục và giấy phép kinh doanh khác nhau. Nhưng giấy phép cơ bản gồm:

 • Giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy đăng ký doanh nghiệp

Ngoài ra, còn có các giấy phép như:

 • Giấy phép kinh doanh có điều kiện
 • Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ
 • Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Giấy phép phân phối, bán buôn, quyền xuất nhập khẩu…

Gói dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi sẽ tập trung tư vấn và giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhất 03 nhóm nội dung như sau:

Vinasc-Group-1
Tư vấn hoạt động đầu tư
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, những vấn đề hạn chế với doanh nghiệp Nước ngoài
 • Tư vấn về địa điểm kinh doanh, trụ sở, nhà xưởng… nơi thực hiện dự án
 • Tư vấn về chính sách, quyền lợi trong việc hưởng ưu đãi thuế nếu có
 • Tư vấn về vốn, cơ cấu vốn đầu tư
 • Tư vấn các chính sách về lao động, tiền lương… ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư
 • Tư vấn về quy trình dòng vốn trong hoạt động đầu tư: Đầu tư vốn – Sản xuất kinh doanh – Chuyển lợi nhuận về nước.
Vinasc-Group-1
Thực hiện thủ tục đầu tư, giấy phép kinh doanh

Sau khi được tư vấn và nắm được những chính sách, quy định của của pháp luật cũng như quyền lợi của doanh nghiệp, nội dung tiếp theo là tiến hành các thủ tục thực hiện đầu tư. Nội dung chính như sau:

 • Tư vấn cho nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật
 • Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định
 • Tiến hành các thủ tục cấp phép tại cơ quan nhà nước.
 • Hoàn tất dịch vụ và bàn giao kết quả( Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp)
Vinasc-Group-1
Thủ tục, giấy phép khác cho doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, ngoài thủ tục để làm các giấy phép cơ bản như: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp. Tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục khác để đáp ứng.

Thủ tục này có thể hiểu là thủ tục cho giấy phép kinh doanh có điều kiện. Những giấy phép này sẽ không thuộc quyền cấp phép tại một cơ quan hành chính cụ thể. Mỗi lĩnh vực, ngành nghề sẽ do cơ quan chủ quản và đơn vị được phân quyền thực hiện.

Do đó, đây là những công việc làm cho nhà đầu tư Nước ngoài gặp khó khăn khi thực hiện kinh doanh.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ của chúng tôi?

 • Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá từ chi tiết đến tổng thể dự án.
 • Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giải quyết các thủ tục với cơ quan nhà nước
 • Chúng tôi có nhiều thông tin và điều đó sẽ giúp cho nhà đầu tư đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình
 • Chi phí dịch vụ của chúng tôi luôn phù hợp với chất lượng và kết quả dịch vụ.
 • Chúng tôi cam kết tiến độ và được khách hàng đánh giá cao về điều đó.

Hãy liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời

Các câu hỏi chúng tôi thường gặp

Bạn muốn đặt thêm câu hỏi?

Đây là nội dung được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây khi các nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc di chuyển để giải quyết công việc.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải có ít nhất một đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam để quản lý, điều hành và thực hiện quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp. Nếu đại diện pháp luật rời khỏi Việt Nam quá 30 ngày sẽ phải ủy quyền lại cho người khác thay mình thực hiện công việc tại Công ty.

Theo đó, nếu để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam được tiến hành nhanh nhất thì nhà đầu tư có thể chưa có mặt tại Việt Nam nhưng thông qua đơn vị tư vấn tiến hành các thủ tục thành lập Công ty. Sau đó tiến hành ủy quyền cho người khác cho đến khi nhà đầu tư có thể đến và làm việc tại Việt Nam.

Hiện nay Vinasc group chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đại diện ủy quyền để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp.

Có thể nói rằng, Giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp là điều kiện cần. Để tiến hành kinh doanh thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện đủ đó là giấy phép kinh doanh( còn gọi là giấy phép con).

Như trong nội dung của dịch vụ chúng tôi đã đề cập, do giấy phép kinh doanh được xét duyệt và cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. Tùy theo từng lĩnh vực cụ thể, các yêu cầu về hồ sơ có thể khác nhau và do đó thời gian cũng không giống nhau.

Ngoài ra, có những lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến nhiều ban ngành thì các cơ quan cấp phép phải xin ý kiến tham vấn và thẩm định trước khi chấp thuận chủ trương.

Tuy nhiên, khung thời gian chung sẽ như sau:

 • Giấy phép cấp tỉnh, thành phố, cấp sở sẽ có thời gian khoảng 45 ngày
 • Giấy phép cần xin ý kiến cấp bộ sẽ khoảng 60 ngày

Khi doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực theo quy định tại Phụ lục IV và được hướng dẫn tại Điều 7 Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo phụ lục này, tất cả có 227 lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh hoặc thủ tục tương đương.

Tại Điều 3 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

Tại Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đầu tư gián tiếp như sau:

“Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp” là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 01 (một) ngân hàng được phép

Tại Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đầu tư trực tiếp như sau:

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tài khoản vốn dùng Chi chuyển khoản lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài về nước.

Đối với thủ tục thực hiện:

 • Các nhà đầu tư thường triển khai theo phương án đơn giản là mua lại các công ty do người Việt Nam đứng tên hoặc nhờ người Việt Nam đứng tên để không phải tiến hành thủ tục Đầu tư như quy định.

Với quy trình đầu tư này sẽ không tuân thủ theo Thông tư 05/2014 và Thông tư 06/2019 của Ngân hàng nhà nước thì nhà đầu tư sẽ không thể chuyển lợi nhuận và vốn về nước khi có nhu cầu. Về nguyên tắc, quy trình không tuân thủ luật thì rủi ro sau này sẽ không được pháp luật bảo vệ. Đồng thời, điều này cũng dẫn đến rủi ro tranh chấp nội bộ.

 • Lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư Nước ngoài thuộc diện kinh doanh có điều kiện nhưng không tiến hành các thủ tục đầy đủ hoặc lách luật bằng cách nhờ người Việt Nam đứng tên. Đây cũng là rủi ro mà khả năng không được pháp luật bảo vệ.

Đối với thực hiện đầu tư:

Các nhà đầu tư thường gặp những vấn đề liên quan như:

 • Tiến độ góp vốn theo cam kết
 • Thực hiện góp vốn không thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước
Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Tốc độ xử lý

Dịch vụ của chúng tôi xây dựng được niềm tin dựa trên uy tín về tiến độ thực hiện

Hỗ trợ kịp thời

Tư vấn và hỗ trợ thông tin kịp thời cho khách hàng