Dịch vụ kiểm toán tại Phú Quốc

Vinasc được biết đến với thương hiệu nổi tiếng về cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại Vinasc chúng tôi có các đơn vị thành viên cung cấp các dịch vụ như: Dịch vụ kế toán và tư vấn thuế, dịch vụ kiểm toán độc lập, dịch vụ văn phòng và dịch vụ tư vấn luật. Các giải pháp của chúng tôi được triển khai và đồng hành giúp cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, hiệu quả trong kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn luât của Vinasc tại Phú Quốc luôn là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp tại Thành Phố Đảo. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ tư vấn theo vụ việc, tư vấn thường xuyên nhằm đưa ra những cơ sở, phương án an toàn cho hoạt động của nhà đầu tư.

Tại Phú Quốc, chúng tôi có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đội ngũ của chúng tôi luôn coi việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ thỏa thuận và cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng.

placeholder
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ giúp doanh nghiệp có bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

 • Tìm hiểu về khách hàng: lĩnh vực hoạt động, môi trường kinh doanh, chính sách kế toán và chu trình sản xuất kinh doanh;
 • Đánh giá rủi ro ban đầu: phân tích sơ bộ ngành, lĩnh vực hoạt động, báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận của đơn vị được kiểm toán;
 • Lập kế hoạch kiểm toán: Xác lập mức trọng yếu kế hoạch và phương pháp chọn mẫu;
 • Thực hiện kiểm toán: thực hiện các thủ tục chứng kiến kiểm kê tài sản, tìm hiểu quy trình kiểm soát nội bộ các phần hành chính, thực hiện thử nghiệm kiểm soát, gửi thư xác nhận các khoản mục trọng yếu, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán;
 • Tổng hợp, trao đổi vấn đề, kết luận và phát hành báo cáo.
placeholder
Dịch vụ kiểm toán tuân thủ
 • Tiếp nhận thông tin và nhu cầu khách hàng về kiểm toán tuân thủ trong hoạt động kinh doanh;
 • Kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các qui định hiện hành;
 • Đánh giá các hoạt động, các giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu có tuân thủ các quy định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán hay không;
 • Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ các luật, qui định, qui chế, chế độ, chính sách hay không.
placeholder
Dịch vụ soát xét thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soát xét theo các giai đoạn: giữa niên độ, cuối năm hoặc cho nhiều năm tài chính.

 • Khảo sát công việc mà khách hàng đang thực hiện, đánh giá rủi ro tổng thể;
 • Lập kế hoạch soát xét;
 • Kiểm tra, phân tích các khoản mục trên báo cáo tài chính;
 • Kiểm tra chính sách thuế đang áp dụng;
 • Soát xét toàn bộ chứng từ gốc, đánh giá rủi ro hiện hữu;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện với Ban Giám đốc và Bộ phận kế toán;
 • Phát hành báo cáo soát xét.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn luật và lựa chọn Vinasc?

 • Vinasc là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
 • Dịch vụ của Vinasc được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, tối ưu cho doanh nghiệp;
 • Đội ngũ nhân sự của Vinasc được đào tạo chuyên nghiệp, kinh nghiệm tư vấn lâu năm và phòng cách làm việc chuyên nghiệp;
 • Dịch vụ của chúng tôi là hiệu quả, kịp thời cho khách hàng.

Hãy liên hệ tới chúng tôi để được trải nghiệm dịch vụ nếu Quý vị đã và đang đầu tư kinh doanh tại Phú Quốc.

Các câu hỏi chúng tôi thường gặp

Bạn muốn đặt thêm câu hỏi?

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là chọn mẫu để kiểm tra, không phải kiểm tra tất cả sổ sách của quý vị. Chúng tôi sẽ căn cứ vào sổ sách khách hàng, dựa vào các phương pháp chọn mẫu để kiểm tra nhằm phát hiện sai sót cũng như đánh giá hệ thống quản lý sổ sách của khách hàng.

Theo Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành, các đối tương bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, các nhà quản trị nếu cảm thấy không yên tâm về chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp, cũng có thể sử dụng dịch vụ kiểm toán để kiểm tra báo cáo tài chính.

Hai loại dịch vụ này khác nhau ở cơ sở áp dụng: Kiểm toán báo cáo tài chính sẽ căn cứ vào nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ theo pháp luật quy định. Kiểm toán tuân thủ căn cứ vào pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan có thẩm quyền của đơn vị đươc kiểm toán.

Dịch vụ soát xét thuế chúng tôi cung cấp sẽ kiểm tra chứng từ gốc và hạch toán sổ sách của quý vị, rà soát lại và so sánh với các quy định. Nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu suất hoạt động bộ máy kế toán. Đảm bảo cho quý vị có hồ sơ hợp lý, hợp pháp, giảm thiểu rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra.

Bảo mật thông tin

Đội ngũ của chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư và cam kết bảo mật thông tin trong hoạt động tư vấn của mình.

Tuân thủ

Tuân thủ pháp luật, tuân thủ hợp đồng dịch vụ là mục tiêu và là phương châm trong hoạt động tư vấn của mình.

Hỗ trợ kịp thời

Thực hiện dịch vụ kịp thời đồng thời đảm bảo tuân thủ và kiểm soát chất lượng sẽ là nguyên tắc được kiên định áp dụng tại Vinasc