12
Jul
Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm là quy định bắt buộc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, dịch vụ kiểm toán được xem xét như là một bên độc lập tư vấn quản trị

4
Jun
Dịch Vụ kế toán

Dịch vụ kế toán đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài hoạt động tại Việt Nam với hai vai trò: Vừa giúp doanh nghiệp thực hiện tốt thủ tục kế toán vừa như một bên độc lập để tư vấn cho công tác quản trị

26
Nov
Dịch Vụ Tư vấn thuế

Hiểu và áp dụng linh hoạt chính sách thuế vừa là nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của các doanh nghiệp. Đó là hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động đồng thời hưởng những ưu đãi theo đúng luật.

25
Nov
Dịch Vụ tư vấn luật

Nắm chắc các quy định của pháp luật, tuân thủ và vận dụng tốt trong hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh của mình, giảm thiểu rủi ro…

25
Nov
Dịch vụ thẩm định giá

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, với nhiều mục đích khách nhau các doanh nghiệp thường cần một đơn vị độc lập chuyên về việc tư vấn và định giá. Trong đó có: Định giá BĐS, tài sản, doanh nghiệp…

25
Nov
Văn phòng cho thuê

Việc lựa chọn văn phòng để đặt trụ sở làm việc rất quan trọng. Những yếu tố thường được các doanh nghiệp quan tâm như sau: Giá thuê, phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ, hạ tầng giao thông…

25
Nov
Tư vấn và cho thuê nhà xưởng

Các nhà đầu tư Nước ngoài thường rất khó khăn trong việc tiếp cận thông tin đầy đủ về thuê mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng, khu công nghiệp. Như: Giá thuê, hạ tầng, chính sách ưu đãi,…

25
Nov
Dịch vụ thành lập công ty

Nhà đầu tư cần đánh giá và nắm được các vấn đề quan trọng khi tiến hành thành lập công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Như: thủ tục pháp lý, chính sách về thuế, ưu đãi về thuế, ….

25
Nov
Giấy phép lao động, Visa và tạm trú

Các lao động, nhà đầu tư nước ngoài khi muốn ở và làm việc tại Việt Nam thì cần phải tiến hành các thủ tục xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú theo quy định.

25
Nov
Chữ Ký Số và hóa đơn điện tử

Để tiến hành các thủ tục về thuế, xuất hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp đều phải sử dụng dịch vụ chữ ký số và hóa đơn điện tử theo quy định.