Stt Nội dung dịch vụ Ghi chú
1 Dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam
2 Dịch vụ thành lập công ty Nước ngoài tại Việt Nam
3 Dịch vụ thành lập chi nhánh – Công ty Việt Nam
4 Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh – Công Ty Nước Ngoài
5 Dịch Vụ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Việt Nam
6 Dịch Vụ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Nước Ngoài
7 Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở
8 Dịch Vụ Điều Chỉnh Ngành, Nghề Kinh Doanh
9 Dịch Vụ Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp
10 Dịch Vụ Thay Đổi Vốn
11 Dịch Vụ Thay Đổi Các Thông Tin Khác
12 Dịch Vụ Thay Đổi Nhà Đầu Tư
13 Dịch Vụ Chuyển Nhượng Vốn Góp
14 Dịch Vụ Tạm Ngưng Hoạt Động Kinh Doanh
15 Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp
16 Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh
17 Dịch Vụ Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
18 Dịch Vụ Cấp Visa Cho Người Nước Ngoài Vào Việt Nam
19 Dịch Vụ Đề Nghị Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài
20 Dịch Vụ Cung Cấp Thư Ký Doanh Nghiệp
21 Tuyển Dụng Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp
22 Dịch Vụ Thực Hiện Báo Cáo Đầu Tư Của Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
23 Dịch Vụ Thực Hiện Báo Cáo Giám Sát, Báo Cáo Đầu Tư
24 Dịch Vụ Tư Vấn M&A
25 Dịch Vụ Đăng Ký Khoản Vay Nước Ngoài với Ngân Hàng Nhà Nước
27 Dịch Vụ Báo Cáo Khoản Ngoài Vay Nước Ngoại Tại Ngân Hàng Nhà Nước
28 Dịch Vụ Thực Hiện Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hàng Hóa Và Các Hoạt Động Trực Tiếp Liên Quan Đến Hàng Hóa 
29 Dịch Vụ Thực Hiện Thủ Tục Xin Giấy Phép Lập Cơ Sở Bán Lẻ
30 Dịch Vụ Cập Nhật Quy Định Pháp Luật
31 Dịch Vụ Xin Cấp Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 32 Dịch Vụ Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy