Những hình ảnh lịch sử

Hình ảnh ghi lại dấu ấn, khoảnh khắc lịch sử trong quá trình phát triển của Vinasc.

Nhân sự chủ chốt của Vinasc

Nhân sự chủ chốt bao gồm các Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng tham gia vào công tác quản lý điều hành tại các đơn vị thành viên. Đội ngũ của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng kiến thức và niềm tin vào sự lớn mạnh của Vinasc.