GIẤY PHÉP KINH DOANH


Giấy chứng nhận Vinasc đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán và Thông tư 72/2007 và dịch vụ tư vấn thuế theo Pháp luật thuế và Thông tư 117/2012
Vinasc_CF

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Thông tư 72/2007

ĐK Hành Nghề Hoàng Ngọc Thanh

ĐK Hành Nghề Lê Tuấn Anh

Chứng chỉ kiểm toán viên Quốc Đạt

Dịch vụ kế toán

Dich vu ke toan

Hoang Hong

Quoc Dat

img006

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế theo Thông tu 117/2012