VinaSC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn luật tại An Giang cho các doanh nghiệp Nước ngoài.

Dịch vụ của chúng tôi giúp cho cho doanh nghiệp, nhà đâu tư tuân thủ đầy đủ và vận dụng hiệu quả hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Ở mỗi quốc gia đều có hệ thống quy định pháp luật riêng nhằm tác động đến các đối tượng cần điều chỉnh. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nước ngoài khi hoạt động tại An Giang cũng không nằm ngoài những ràng buộc đó. Một mặt tạo ra sự công bằng trong quyền lợi và nghĩa vụ nhưng cũng là khó khăn, thậm chí là rủi ro nếu vi phạm.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ và hạn chế rủi ro thì các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nước ngoài sẽ luôn quan tâm tới dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp luật trong suốt quá trình kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn luật giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu được các quy định, thủ tục đối với từng hoạt động của mình. Mọi ý tưởng, phương án kinh doanh dài hạn hay quyết định ngắn hạn đều cần được thẩm định về mặt hợp pháp của vấn đề trước khi tổ chức thực hiện.

Được tư vấn và hiểu rõ luật sẽ giúp cho doanh nghiệp khai thác tốt hơn các quyền lợi của mình trong kinh doanh cũng như trong các nội dung đàm phán, thương lượng hợp đồng.

Áp dụng tốt các quy định của pháp luật sẽ ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, phòng ngừa các rủi ro nội tại trong chính nội bộ doanh nghiệp.

Phạm vi dịch vụ tư vấn luật tại An Giang của VinaSC sẽ có các nhóm dịch vụ chính như sau:

Tư vấn và hỗ trợ về luật

 • Tư vấn về thủ tục đầu tư;
 • Tư vấn về vốn đầu tư, thực hiện đầu tư và chuyển lợi nhuận về nước;
 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương, Bảo hiểm…;
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn và thẩm định thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn và giải đáp các tình huống kinh doanh liên quan đến các quy định pháp luật;
 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến lao động người Nước ngoài. Như: Giấy phép lao động, tạm trú… 

Dịch vụ tư vấn và cập nhật quy định mới

Có rất nhiều các quy định pháp luật tác động và điều chỉnh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và các quy định đó luôn luôn thay đổi làm cho doanh nghiệp không kịp cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ. Điều này dẫn đến khả năng rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh của mình.

 • Cập nhật chính sách mới định kỳ;
 • Tư vấn, giải đáp các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh cho doanh nghiệp theo quy định mới.

Dịch vụ đại diện pháp luật theo ủy quyền

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở An Giang và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi An Giang.

Tuy nhiên, dịch vụ ủy quyền của chúng tôi sẽ không bao gồm trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh như vai trò là CEO của Công ty. Nội dung ủy quyền bao gồm:

 • Đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước;
 • Đại diện cho Công ty thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, duy trì Công ty trong thời gian chờ đại diện pháp luật trở lại An Giang.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn luật tại An Giang của VinaSC?

 • Chi phí dịch vụ phù hợp;
 • Luôn cam kết và tuân thủ tiến độ thỏa thuận;
 • VinaSC có kinh nghiệm tư vấn luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nước ngoài tại An Giang;
 • Am hiểu các quy định, cơ chế vận hành và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nước ngoài;
 • Nhân sự của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu về tiếng Nước ngoài để trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Hãy liên hệ tới VinaSC để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.