Vinasc được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thế mạnh của chúng tôi là có đội ngũ Kiểm toán viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có khả năng sử dụng tốt các ngôn ngữ Nước ngoài để phục vụ khách hàng. Chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu được nhu cầu, mong muốn của các doanh nghiệp Nước ngoài khi hoạt động tại Tiền Giang.

Mục tiêu hướng đến của Vinasc là giúp cho khách hàng tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời cung cấp cho khách hàng những đánh giá độc lập, khách quan cho mục đích quản lý.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật kiểm toán số 67/2011, các đối tượng phải kiểm toán Báo cáo tài chính gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh Bảo hiểm, môi giới Bảo hiểm;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngoài việc sử dụng dịch vụ kiểm toán theo quy định bắt buộc, các nhà quản lý, nhà đầu tư cũng như các cơ quan chức năng đang có nhu cầu và kỳ vọng rất cao tính trung thực và minh bạch thông tin trên Báo cáo tài chính.

Đáp ứng những nhu cầu đó, Vinasc đã tập trung đầu tư về chất lượng dịch vụ, đội ngũ kiểm toán viên kinh nghiệm và chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng. Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng và đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Sau đây là những nội dung quan trọng của dịch vụ kiểm toán Vinasc:

Khi nào các doanh nghiệp Nước ngoài hoạt động tại Tiền Giang cần dịch vụ kiểm toán của chúng tôi?

 • Kiểm toán theo mục đích quản trị nội bộ;
 • Các doanh nghiệp có công ty mẹ tại Nước ngoài niên yết trên sàn chứng khoán;
 • Khi kết thúc kỳ kế toán, trước khi lập hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp phải kiểm toán Báo cáo tài chính và đính kèm thi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

 Quy trình kiểm toán của chúng tôi:

 • Tìm hiểu về khách hàng kiểm toán: môi trường hoạt động, chính sách kế toán và chu trình kinh doanh;
 • Đánh giá rủi ro ban đầu: phân tích sơ bộ báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận của đơn vị được kiểm toán;
 • Lập kế hoạch cuộc kiểm toán: xác lập mức trọng yếu và phương pháp chọn mẫu;
 • Thực hiện kiểm toán: chứng kiến kiểm kê tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định, gửi thư xác nhận các khoản mục trọng yếu, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán;
 • Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo: trao đổi với khách hàng về các hạn chế và thiếu sót,. đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, đưa ra ý kiến kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm toán theo IFRS: chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế);
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ kiểm toán: được thực hiện hàng năm để không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ kiểm toán viên.

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán của Công ty Kiểm Toán Vinasc ?

 • Rà soát rủi ro thuế: Phát hiện và sửa đổi kịp thời các sai sót trên báo cáo tài chính, báo cáo thuế;
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ: Vinasc cung cấp các giải pháp hỗ trợ vận hành kiểm soát nội bộ hiệu quả;
 • Chi phí dịch vụ kiểm toán: được đảm bảo hợp lý tùy theo quy mô, ngành nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh của khách hàng;
 • Vinasc chú trọng duy trì sự tín nhiệm và tôn trọng của khách hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn rõ ràng, tuân thủ pháp luật, phù hợp và kịp thời;
 • Chất lượng dịch vụ kiểm toán: Doanh nghiệp an tâm khi cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán ra bên ngoài, giữ uy tín với các nhà đầu tư, khách hàng cũng như cơ quan chức năng.

Làm sao để hợp tác và sử dụng dịch vụ kiểm toán hiệu quả?

Đối với các doanh nghiệp FDI thuộc diện phải kiểm toán bắt buộc thì rất nhiều doanh nghiệp coi như chỉ là thủ tục theo quy định và không đánh giá đúng giá trị, hay không quan tâm nhiều tới việc trao đổi, chia sẻ và tiếp thu thông tin từ các đợt kiểm toán. Thực tế cho thấy hầu hết các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp là người Nước ngoài không trực tiếp làm việc, không tiếp nhận thông tin từ Kiểm toán viên. Do đó, thư tư vấn, nội dung thảo luận quan trọng có thể không đến được nơi cần có để ra quyết định.

Từ thực tế nêu trên, để sử dụng dịch vụ kiểm toán hiệu quả thì các doanh nghiệp nên quan tâm các vấn đề sau:

 • Đánh giá đúng vai trò của dịch vụ kiểm toán, kiểm toán viên khi hợp tác
 • Lựa chọn doanh nghiệp đảm bảo ngôn ngữ để giao tiếp với người ra quyết định
 • Ngoài Báo cáo kiểm toán thì doanh nghiệp cần coi trọng thư quản lý mà kiểm toán viên gửi riêng cho doanh nghiệp
 • Để có ý kiến kiểm toán tốt, có lợi cho doanh nghiệp thì ngoài việc làm tốt công việc kế toán hàng ngày, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các thủ tục sau:
 1. Tiến hành kiểm kê định kỳ, cuối năm tài sản cố định;
 2. Tiến hành kiểm kê định kỳ, cuối năm hàng tồn kho;
 3. Tiến hành kiểm kê định kỳ, cuối năm tiền mặt tồn quỹ;
 4. Đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả thường xuyên. Đặc biệt là đối chiếu và có thư xác nhận của đối tác vào ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính.
 5. Đối chiếu, xác nhận các nghĩa vụ khác. Như: vay, tạm ứng, vốn góp….

Doanh nghiệp cần lưu ý về quy định về xử phạt hành chính đối với việc không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cuối niên độ:

Quy định tại Điều khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cụ thể:

“Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan”.

Và nếu doanh nghiệp có thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính nhưng không công bố theo quy định khi quyết toán thuế thì theo điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 41/2018 sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc phải khắc phục.

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.