Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc giới thiệu một số nội dung về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác.

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc đã xây dựng phương pháp kiểm toán được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đối tượng nào bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Theo Luật Kiểm toán độc lập năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành, các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);
Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Soát xét thông tin tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các. báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính vì các thủ tục. soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên. của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo. theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ soát xét thông tin trên báo cáo tài chính của Vinasc, quý doanh nghiệp. cũng được đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro trước các đợt thanh tra của cơ quan Thuế.

Kiểm toán trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. 

Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ. những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản. báo cáo kết quả kiểm tra trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng. các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Việc áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng. so sánh và tính minh bạch của hoạt động báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những vấn đề thường gặp sau đây:

IFRS sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp. đã báo cáo; và kết quả của thay đổi này sẽ được truyền đạt một cách hiệu quả. ra sao trong nội bộ doanh nghiệp và trên thị trường;

Những lợi ích tiềm năng của việc áp dụng IFRS là gì? Và các lợi ích này sẽ được hiện thực hóa ra sao?

Để thực hiện thành công việc chuyển đổi sang IFRS, doanh nghiệp cần có những kinh nghiệm và nguồn lực gì?

Các tổ chức cần quản lý quá trình chuyển đổi sang IFRS như thế nào?

Vinasc đang giúp các tổ chức áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. và thực hiện các hỗ trợ thiết thực để giúp quá trình chuyển đổi sang IFRS diễn ra suôn sẻ.