VINASC: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính_ Công ty kiểm toán VINASC

Công ty TNHH kiểm toán Vinasc chuyên về Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài. Dịch vụ kiểm toán sẽ tuân thủ theo những quy định mới bao gồm:

Chế độ kế toán Việt Nam;
Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Dịch vụ kiểm toán Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Vinasc cung cấp các dịch vụ liên quan đến kiểm toán bao gồm:

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
– Dịch vụ soát xét thông tin trên báo cáo tài chính;
– Dịch vụ kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
– Dịch vụ chuyển đổi và kiểm toán theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRSs

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh luôn có sự dò xét kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn và sự giám sát chặt chẽ hơn. Họ cũng cần những bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Dịch vụ kiểm toán Vinasc luôn đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư.

Chúng tôi đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác. Các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau luôn được đúc kết. Phương pháp kiểm toán được thiết kế phù hợp với quy mô, loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán Vinasc sẽ cung cấp dịch vụ Soát xét thông tin tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính. Phạm vi có thể là báo cáo tài chính giữa niên độ hoặc báo cáo tài chính cuối năm. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán. Các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Đồng thời, chúng tôi áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét sẽ đem lại kết quả phù hợp. Doanh nghiệp rất yên tâm vì tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định.

Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó. Bộ phận dịch vụ kiểm toán thiết kế các thủ tục cụ thể dựa trên đặc điểm từng doanh nghiệp. Một bản báo cáo kết quả kiểm tra sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành các thủ tục. Trong đó, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được chi tiết các vấn đề phát hiện và giải pháp xử lý.

Tại sao quý vị nên lựa chọn dịch vụ kiểm toán Vinasc ?

  • Dịch vụ kiểm toán Vinasc có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán

  • Dịch vụ kiểm toán của Vinasc luôn luôn đảm bảo tính kịp thời và chất lượng dịch vụ cao.
  • Mức phí dịch vụ của kiểm toán Vinasc được được tính dựa trên khối lượng, kết quả công việc cũng như giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Dịch vụ kiểm toán Vinasc giúp cho khách hàng kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, là công cụ hỗ trợ tích cực cho quản trị doanh nghiệp.