Đăng ký Bảo hiểm lần đầu _ Cơ quan BHXH

Đăng ký và tham gia BHXH, BHYT, TBTN… là quy định và thủ tục bắt buộc với mọi doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu những thủ tục và nội dung cần thiết  liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hiểm ban đầu cho doanh nghiệp như sau:

Phòng lao động >>>>  Liên đoàn lao động >>>>  Cơ quan BHXH – BHYT

VinascBHXHCác hồ sơ cần chuẩn bị :

1. Phiếu giao nhận hồ sơ ( 02 bản – theo mẫu)

2. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin ( TK3-TS)

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công chứng)

4. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.. ( mẫu DO2-TS, 01 bản)

5. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT.. đối với người tham gia BHXH, BHYT lần đầu theo mẫu TK1-TS ( Mỗi người 01 bản)

6. Chấm công

7. Bảng lương

8. Văn bản giải trình ( DO1-TS)

9. Hợp đồng lao động.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm quận, huyện nơi đống trụ sở doanh nghiệp.

 

Thời gian thực hiện: Thông thường là 05 ngày làm việc sẽ có thư trả lời kết quả.

 Lưu ý: Theo quy định hiện nay, đăng ký và tham gia BHXH, BHYT lần đầu  hồ sơ được nộp bằng file giấy và qua bưu điện. Những lần sau khi tăng giảm lao động sẽ thực hiện thủ tục qua hình thức điện tử.

 

Dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ lập sổ sách kế toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ tư vấn hoàn thuế