Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

Bo luat lao dong so 10.2012 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Thm quyn tuyên b hp đng lao đng vô hiu

 1. Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
 2. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

Điu 52. X lý hp đng lao đng vô hiu

 1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như sau:
 2. a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;
 3. b) Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao độ
 4. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lý như sau:
 5. a) Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Bộ luật này thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;
 6. b) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luậ
 7. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.

Mc 5. CHO THUÊ LI LAO ĐNG

vinasc-dich-vu-vinasc

Điu 53. Cho thuê li lao đng

 1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
 2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Điu 54. Doanh nghip cho thuê li lao đng

 1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.
 2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.
 3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.