NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Bo luat lao dong so 10.2012 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Các công vic và nơi làm vic cm s dng lao đng là người chưa thành niên

 1. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc sau đây:
 2. a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;
 3. b) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;
 4. c) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;
 5. d) Phá dỡ các công trình xây dựng;

đ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

 1. e) Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ;
 2. g) Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên.
 3. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm việc ở các nơi sau đây:
 4. a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;
 5. b) Công trường xây dựng;
 6. c) Cơ sở giết mổ gia súc;
 7. d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người chưa thành niên.

 1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại điểm g khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này.

Mc 2. NGƯỜI LAO ĐNG CAO TUI

Điu 166. Người lao đng cao tui

Tax consulting company services vinasc 2

 1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.
 2. Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.
 3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Điu 167. S dng người lao đng cao tui

 1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.
 2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.
 3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
 4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.