Kiểm tra giao dịch với các bên liên quan đã được xác định

VSA 550 Ben lien quan st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Kiểm tra giao dịch với các bên liên quan đã được xác định

 

  1. Khi xem xét giao dịch đã được xác định với các bên liên quan, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để xác nhận những giao dịch này đã được ghi chép trong sổ kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính.

 

  1. Xét về tính chất mối quan hệ với các bên liên quan thì bằng chứng về giao dịch với các bên liên quan có thể bị hạn chế. Ví dụ: Sự hiện hữu của hàng tồn kho đang được gửi bán tại một bên liên quan. Do sự hạn chế này, kiểm toán viên cần cân nhắc để tiến hành những thủ tục, như:

– Xác nhận điều kiện và giá trị của giao dịch với các bên liên quan;

– Kiểm tra bằng chứng do các bên liên quan cung cấp;

– Xác nhận hay thảo luận thông tin với những người liên quan đến giao dịch như ngân hàng, chuyên gia tư vấn pháp luật, các nhà bảo lãnh hoặc các nhà môi giới chứng khoán.

vinasc-city-154

Giải trình của Ban Giám đốc

 

  1. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập được giải trình bằng văn bản của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về:
  2. a) Tính đầy đủ của thông tin được cung cấp liên quan đến việc xác định các bên liên quan;
  3. b) Thông tin về các bên liên quan được trình bày đầy đủ trong báo cáo tài chính.

 

Kết luận và báo cáo kiểm toán

 

  1. Nếu kiểm toán viên và công ty kiểm toán không thể thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp về các bên liên quan và các giao dịch với các bên liên quan hoặc kết luận việc trình bày về các bên liên quan trong báo cáo tài chính là không đầy đủ thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải sửa đổi lại báo cáo kiểm toán cho phù hợp./.