VINASC: Nội dung về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Công ty Vinasc giới thiệu một số nội dụng về : Nội qui phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

phong-chay-chua-chayMột số nội quy cần biết về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp do chính phủ ban hành.

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm thành lập hoặc đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.

Theo nội quy này thì việc sử dụng thiết bị chữa cháy nhằm phòng cháy chữa cháy luôn cấp thiết cho mọi công ty, doanh nghiệp, cơ sở cũng như các chung cư, nhà cao tầng, nhà kho bãi…An phúc xin giới thiệu các mặt hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy thông dụng trên thị trường với giá cạnh tranh tốt:

Nội quy phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

– Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

2. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy ít nhất 06 tháng.

– Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

3. Đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy.

– Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

4. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các điều kiện cần đáp ứng là:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy ít nhất 06 tháng.

– Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

5. Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

– Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy.

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Ngày 31 tháng 07 năm 2014 do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định gồm 9 chương, 58 điều: Quy định chung Phòng cháy, Chữa cháy, Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Phương tiện phòng cháy chữa cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Điều khoản thi hành.

Nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập được coi là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, dự án và thiết kế xây dựng công trình…. đều phải đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy. Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở chịu sự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của các cấp có thẩm quyền. Cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy có thể bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và phải làm đơn gửi người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ trước đó xem xét, quyết định cho phục hồi hoạt động nếu nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ được loại trừ hoặc vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được khắc phục.