Từ ngày 1/7/2018, bán xăng bắt buộc phải xuất hóa đơn cho khách hàng?

dịch vụ kế toánTừ ngày 1/7/2018, bán xăng bắt buộc phải xuất hóa đơn cho khách hàng

Tất cả các cột xăng tại cửa hàng bán lẻ được gắn thiết bị in hóa đơn, chứng từ để trả khách hàng sau khi giao dịch mua bán hoàn thành.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng.

Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

– Bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt;

– Chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng;

– Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán…

Thực tế, hiện nay, tại các trạm bơm xăng, sau mỗi giao dịch nếu có yêu cầu từ khách hàng nhân viên vẫn xuất hóa đơn bằng cách viết tay, song chỉ có thông số về lượng xăng và đơn giá, địa chỉ cửa hàng.

Chính vì vậy, theo cơ quan quản lý, việc lắp đặt thiết bị in hóa đơn, chứng từ tại mỗi cột bơm sẽ ngăn chặn hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cung cấp bằng chứng khi khách hàng cần khiếu nại.

Thông tư cũng quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như: lấy mẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; quản lý chất lượng xăng dầu nhập khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý…