Thêm trường hợp chứng khoán không được giao dịch ký quỹ

Đây là nội dung mới nổi bật tại Quyết định 1205/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Theo đó, chứng khoán sẽ không đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ nếu Sở Giao dịch chứng khoán nhận được báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết hoặc Sở giao dịch chứng khoán có thông tin sau:

– Quyết định của người có thẩm quyền xử phạt VPHC công ty niêm yết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

– Quyết định của người có thẩm quyền xử phạt VPHC công ty niêm yết đối với hành vi không chấp hành kết luận cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Quyết định khởi tố bị can của cơ quan tiến hành tố tụng đối với công ty niêm yết.

Như vậy, quy định mới đã bổ sung trường hợp công ty niêm yết bị khởi tố bị can; điều này là phù hợp với quy định pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự tại BLHS 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). dịch vụ kế toán

Quyết định 1205/QĐ-UBCK có hiệu lưc từ ngày 02/01/2018.