Tổng cục Hải quan hướng dẫn áp dụng mục lục NSNN từ năm 2018

Công văn 8517/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) được áp dụng từ 01/01/2018.

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước (tiểu mục) tương ứng với từng khoản thu của cơ quan Hải quan, đơn cử như sau: dịch vụ kế toán

– Thuế giá trị gia tăng: Mã số mục 1700.

– Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 1702.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt: Mã số mục 1750.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 1751.

– Thuế nhập khẩu: Mã số mục 1900, mã số tiểu mục 1901.

– Thuế xuất khẩu: Mã số mục 1850, mã số tiểu mục 1851.

– Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: Mã số mục 1950.

– Thuế chống bán phá giá: Mã số tiểu mục 1951.

– Thuế bảo vệ môi trường: Mã số mục 2000.

Công văn 8517/TCHQ-TXNK ban hành ngày 29/12/2017.