Tin tức về thuế: Bị cưỡng chế nợ thuế vẫn có thể sử dụng hóa đơn lẻ

dich-vu-ke-toan5Bị cưỡng chế nợ thuế vẫn có thể sử dụng hóa đơn lẻ

(Taichinh) – Tổng cục Thuế vừa có văn bản (1695/TCT- QLN) hướng dẫn cục thuế các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp (DN) bị cưỡng chế do nợ thuế.

Trường hợp nào doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn lẻ?

Trước đó, tháng 10/2015, Bộ Tài chính có công văn về triển khai biện pháp quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015, có quy định biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là biện pháp mạnh nhằm buộc các DN chây ỳ nợ thuế phải trả nợ thuế nếu muốn tiếp tục kinh doanh.

Tuy nhiên, các cơ quan thuế địa phương phản ánh cho thấy đã gặp phải một số vướng mắc khi thực hiện. Tổng cục Thuế đã xin ý kiến Bộ Tài chính và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và phù hợp thực tế. Cụ thể:

Trường hợp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trên, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị được sử dụng từng hóa đơn bán lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn trả lương công nhân, trả các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cục thuế địa phương tiếp tục cho phép sử dụng từng hóa đơn lẻ có điều kiện.

Điều kiện là: người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Một số trường hợp đặc thù, cục trưởng cục thuế xem xét thực tế, cho phép: người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn lẻ. Trong trường hợp này, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi số thuế nợ theo cam kết.

Người nộp thuế vi phạm cam kết, cơ quan thuế sẽ dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ.