Tin Ngành Thuế: Tiếp tục cải cách hành chính, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2016

21211613201105212116_1Ngành Thuế: Tiếp tục cải cách hành chính, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2016

(Taichinh) – Năm 2015 đã khép lại với con số ấn tượng về tổng thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế ước đạt 801.884 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn ngành Thuế tiếp tục cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu nội địa theo dự toán pháp lệnh được giao.

Năm 2015 được coi là năm thành công của ngành Thuế khi cùng lúc toàn Ngành đã thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp và 77 nhiệm vụ cụ thể của chương trình hành động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội Ngành. Đồng thời, năm 2015, ngành Thuế đã hoàn thành triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) trên phạm vi toàn quốc, để hỗ trợ cho 63 Cục thuế trong công tác quản lý, tạo nền tảng triển khai mở rộng các dịch vụ điện tử tiện ích cung cấp cho người nộp thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế đã mở rộng diện kê khai qua mạng tới trên 98% doanh nghiệp và nộp thuế điện tử tới trên 92% DN đang hoạt động. Nỗ lực vượt bậc của ngành Thuế trong cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ sở để cắt giảm 420 giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân và DN, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP đề ra đã được các tổ chức quốc tế và cộng đồng DN công nhận vị trí dẫn dầu trong quá trình cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.

Từ những kết quả ấn tượng này, các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Thuế, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án và các nội dung công tác đảm bảo yêu cầu đặt ra. Các Cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động và phối hợp với các Ban, ngành có liên quan tại địa phương thực hiện các giải pháp cải cách đem lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2016 hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, đảm bảo hoàn thành vượt mức cao nhất số thu nội địa theo dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao. Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, rảo cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Từ đó góp phần đẩy mạnh hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường thu hút đầu tư, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Nhận định năm 2016 sẽ là một năm rất khó khăn với nhiệm vụ huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước khi Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu 8% so với dự toán được giao. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó của cán bộ, công chức ngành Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tin tưởng, ngành Thuế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016./.