Tin doanh nghiệp: Số doanh nghiệp “chết lâm sàng” tăng vọt trong tháng đầu năm

dich-vu-ke-toan-vinasc-tphcmSố doanh nghiệp “chết lâm sàng” tăng vọt trong tháng đầu năm

Báo cáo của Tổng cục thống kê cũng cho biết, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 1/2016 là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê, trong tháng 1/2016, cả nước có 8320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Trong tháng, cả nước có 4872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 01/2014 có 2375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 01/2015 có 2872 doanh nghiệp).

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1 năm nay là 1338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).

Phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 557 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,6%); 381 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 28,5%); 168 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,6%) và 232 công ty cổ phần (chiếm 17,3%).

Bên cạnh đó, báo cáo của Tổng cục thống kê cũng cho biết, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 1/2016 là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 5181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.