Thủ tục và hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc giới thiệu nội dung và các thủ tục kê khai thuế ban đầu:

Giấy phép kinh doanh —–>  Con dấu —–>  Hồ sơ thuế ban đầu —–>  Thông báo và phát hành hoá đơn

Tất cả các doanh nghiệp sau khi làm thủ tục thành lập và đã có giấy phép kinh doanh và con dấu thì phải tiến hành các thủ tục đăng ký về thuế, gọi là thủ tục đăng ký thuế ban đầu. Thủ tục thuế ban đầu là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp tiến hành soạn hồ sơ và nộp tại Cục thuế ( đối với doanh nghiệp thuộc Cục quản lý), Chi cục thuế ( nếu các doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế quản lý).

dich-vu-ke-toan5Nội dung đăng ký thông thường bao gồm:

1. Đăng ký về chế độ kế toán;

2. Đăng ký về phương pháp khấu hao tài sản;

3. Đăng ký Phương pháp tính thuế;

4. Đăng ký thuế và kê khai thuế môn bài;

5. Đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn ( tự in, đặt in…..)

Ngoài ra, doanh nghiệp phải tiến hành song song với thủ tục này gồm có:

1. Đăng ký kê khai thuế điện tử – sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử;

2. Đăng ký nộp thuế điện tử ( Doanh nghiệp lưu ý nên mở tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện tục này);

3. Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng lên sở Kế hoạch và Đầu tư ( trước đây là mẫu 08)

Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp tính thuế và hình thức hoá đơn sử dụng thì doanh nghiệp liên hệ tới nhà in hoá đơn để thiết kế mẫu và đăt in hoá đơn ( nếu áp dụng hoá đơn đặt in).

Lưu ý: Trước khi phát hành hoá đơn doanh nghiệp phải thông báo phát hành hoá đơn trước in nhất 05 ngày

 BẢNG DỰ TÍNH CHI PHÍ PHÁT SINH CỦA KHÁCH HÀNG

1. Thủ tục hồ sơ thuế ban đầu: 1.500.000 đồng

2. Thuế môn bài ( theo bảng dưới)

3. Dịch vụ chữ ký số điện tử.

4. Chi phí đặt in hoá đơn

5. Thông báo phát hành hoá đơn miễn phí.

BẢNG CÁC MỨC THUẾ MÔN BÀI

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ                               3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ                               2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến 5 tỷ                               1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ                               1.000.000

Để tiết kiệm chi phí và có được gói dịch vụ toàn diện, doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói bao gồm cả dịch vụ kế toán và tư vấn thuế ban đầu hoặc thành lập doanh nghiệp bao gồm cả dịch vụ tư vấn thuế ban đầu.

Dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ lập sổ sách kế toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ tư vấn hoàn thuế