Thu nhập hai nơi vẫn được ủy quyền quyết toán thuế

dich-vu-ke-toan16Thu nhập hai nơi vẫn được ủy quyền quyết toán thuế

TT – Thay vì phải đến cơ quan thuế để quyết toán thuế, người lao động có thu nhập hai nơi vẫn có thể ủy quyền cho tổ chức mà người lao động chuyển đến để quyết toán thuế…

Trong văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 vừa được Tổng cục Thuế ban hành, một trong những điểm mới là thay vì phải đến cơ quan thuế để quyết toán thuế, người lao động có thu nhập hai nơi vẫn có thể ủy quyền cho tổ chức mà người lao động chuyển đến để quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập mà tổ chức cũ chi trả, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, trong hướng dẫn này có một điểm chưa rõ ràng, đó là quy định trường hợp có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia cho rằng khi ký ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp, các cá nhân đã cam kết về tính chính xác nên không cần quy định doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, với quy định này, nhiều doanh nghiệp sẽ không nhận ủy quyền bởi sợ liên lụy trách nhiệm.