Thông tin thuế : Hộ kinh doanh gia công chăn nuôi nộp thuế thế nào?

dich-vu-ke-toan16Hộ kinh doanh gia công chăn nuôi nộp thuế thế nào?

(Taichinh) – Hộ cá nhân kinh doanh có cung cấp dịch vụ gia công chăn nuôi cho Công ty, nếu số tiền thanh toán gia công trên ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì hộ cá nhân kinh doanh phải xuất hóa đơn cho Công ty theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hồng Đào đã được UBND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề chăn nuôi gia cầm ngày 2/3/2015 và được Chi cục Thuế huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 9/3/2015.

Ngày 1/6/2015, bà Đào ký hợp đồng nuôi gia công gà với Chi nhánh Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Dương. Khi kết thúc hợp đồng, bà Đào được Chi nhánh Công ty cho biết, bà phải chi trả tiền thuế thu nhập cá nhân thì mới được nhận tiền gia công.

Bà Đào hỏi, trường hợp của bà có được miễn thuế thu nhập cá nhân không? Nếu được thì thủ tục hoàn thuế như thế nào? Nếu không được, bà có thể đề nghị được giảm thuế không? Bà Đào có phải đến Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng để mua hóa đơn cho công ty không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cóý kiếnnhư sau: Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số96/2015/TT-BTCngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC(đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế như sau:

“Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)”.

Ngày 30/11/2015 Tổng cục Thuế có Công văn số 5055/TCT-TNCN trả lời cho Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam về việc thuế thu nhập cá nhân và sử dụng hóa đơn như sau:

“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng hợp tác chăn nuôi với tổ chức và trực tiếp tham gia vào hoạt động chăn nuôi đồng thời thỏa mãn các Điều kiện quy định nêu trên thì Khoản tiền nhận được từ hoạt động hợp tác chăn nuôi thuộc quy định tại Điểm 1, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và tại tiết e, Điểm 1, Điều 3, Chương II, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh không phải xuất hóa đơn cho Tổ chức, Công ty thuê gia công. Công ty lập bảng kê đối với Khoản chi trả cho cá nhân, hộ gia đình theo quy định để được tính vào chi phí của Doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bà Đào là hộ cá nhân kinh doanh có cung cấp dịch vụ gia công chăn nuôi cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, nếu số tiền thanh toán gia công trên ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì hộ cá nhân kinh doanh phải xuất hóa đơn cho Chi nhánh Công ty theo quy định.