Thông tin thuế: Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 110 doanh nghiệp nợ thuế

dich-vu-ke-toanHà Nội tiếp tục “bêu tên” 110 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục công bố danh sách đợt II năm 2016 với 110 đơn vị nợ thuế, phí kéo dài với tổng số tiền nợ hơn 156,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục công bố danh sách đợt II năm 2016 các đơn vị nợ thuế, chây ì tiền thuế kéo dài.

Theo đó, danh sách công khai đợt II năm 2016 gồm tổng số 110 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số tiền nợ hơn 156,5 tỷ đồng.

Trong đó, một số đơn vị nợ thuế với số tiền lớn đáng kể như: CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp PVV nợ hơn 25,3 tỷ đồng; CTCP Xây dựng và hợp tác đầu tư Đất Việt nợ hơn 10 tỷ đồng; CTCP Đầu tư SICO nợ hơn 9,66 tỷ đồng;

CTCP Đầu tư tài chính Việt Tín nợ hơn 4,89 tỷ đồng; CTCP Đầu tư phát triển nhà Trường Linh nợ hơn 3,77 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn Thành Nam nợ hơn 6 tỷ đồng; CTCP Tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ nợ hơn 3,65 tỷ đồng….

Trước đó, đầu tháng 1/2016, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã công bố danh sách đợt I năm 2016 các đơn vị nợ thuế chây ì kéo dài tính đến ngày 30/11/2015 với tổng số tiền nợ hơn 382 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành 7 đợt công khai danh sách nợ thuế với danh sách 588 đơn vị và 40 dự án nợ tiền sử dụng đất lớn.

Kết quả, Cục Thuế Hà Nội đã thu về ngân sách số tiền gần 1.771 tỷ đồng, trong đó có 30 đơn vị nộp hết nợ (12/40 dự án nộp hết nợ tiền sử dụng đất và 18/588 doanh nghiệp nộp hết nợ thuế, phí).

Thống kê của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, tính đến 31/10/2015, tổng nợ thuế là 21.850 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 2.557 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 19.292 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt kế hoạch quản lý nợ thuế năm 2016, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp nợ thuế cần chủ động trong việc thu xếp tài chính và khẩn trương nộp thuế vào ngân sách nhà nước, trường hợp cố tình chây ì, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.