Tăng thuế TTĐB với nhiều loại hàng hóa từ năm 2018

Tăng thuế TTĐB với nhiều loại hàng hóa từ năm 2018

Đây là nội dung nổi bật tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 và Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, tăng 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiều loại hàng hóa so với năm 2017. Cụ thể mức thuế suất mới như sau:

– Bia, rượu từ 20 độ trở lên chịu mức thuế suất 65%

– Rượu dưới 20 độ chịu mức thuế suất 35%

– Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh chịu mức thuế suất 75%

– Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống và có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 chịu mức thuế suất 60%, trừ:

+ Xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học (tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng);

+ Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học;

+ Xe ô tô chạy bằng điện.

Ngoài ra, với loại xe 9 chỗ trở xuống nêu trên mà có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 40% xuống còn 35% từ ngày 01/01/2018. dịch vụ kế toán