Quy định về cho vay ngoài tệ đối với người cư trú

dich-vu-ke-toan-vinasc-tphcmQuy định cho vay ngoại tệ với người cư trú

(Taichinh) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, các TCTD được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với các nhu cầu về cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Bên cạnh đó, các TCTD cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không đủ nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ.

Các TCTDcho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được TCTD giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD theo hình thức giao ngay, trừ trường hợp quy định đồng tiền thanh toán phải bằng ngoại tệ. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/3/2016.

Hình thức này cũng được áp dụng khi vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng của quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, các TCTD xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài các nhu cầu trên thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh sau khi được NHNN có văn bản chấp thuận.

Đối với các TCTD, các TCTD cần thẩm định, đảm bảo và cam kết chịu trách nhiệm về dự án, quyết định cho vay cũng như lên phương án sử dụng vốn khả thi và có báo cáo cụ thể về nguồn vốn bằng ngoại tệ để thực hiện cho vay.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016 thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.