Nâng chuẩn ngoại ngữ đối với đăng kiểm viên tàu biển

Nâng chuẩn ngoại ngữ đối với đăng kiểm viên tàu biển

Ngày 29/12/2017, Bộ GTVT ban hành Thông tư 51/2017/TT-BGTVT về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

Theo đó, chuẩn ngoại ngữ mới áp dụng đối với Đăng kiểm viên tàu biển được quy định như sau:

– Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, IELTS đạt từ 4.5 trở lên, TOEFL CBT đạt từ 133 điểm trở lên, TOEFL PBT 450 điểm trở lên, TOELT iBT đạt từ 45 điểm trở lên; hoặc

– Có bằng cử nhân Anh văn hoặc tốt nghiệp đại học trở lên các trường có giảng dạy bằng tiếng anh.

(Hiện hành thì đăng kiểm viên chỉ cần có ngoại ngữ Anh văn trình độ B trở lên, biết tiếng Anh chuyên ngành đăng kiểm tàu biển).

Ngoài tiêu chuẩn ngoại ngữ, thì đăng kiểm viên còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác như:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến đóng mới, sửa chữa, khai thác tàu biển, công trình biển và chế tạo sản phẩm công nghiệp; dịch vụ kế toán

– Hoàn thành các khóa tập huấn nghiệp vụ cho đăng kiểm viên tàu biển;

– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật;

– Có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển đủ 02 năm trở lên…

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/3/2018 và bãi bỏ Thông tư 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011.