Một số vấn đề liên quan đến quyết toán thuế 2015 và chi phí được trừ khi tính thuế

dich-vu-ke-toanDịch vụ kế toán và quyết toán thuế Vinasc giới thiệu một số hỏi đáp liên quan đến quyết toán thuế năm 2015

Trả lời:

Công ty tôi mới thành lập tháng 11/2015, do vậy đến cuối năm dương lịch có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng thì kỳ tính thuế năm đầu tiên được xác định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn: Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Như vậy trường hợp của công ty bản thành lập từ tháng 11/2015 được cộng vào kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2016.

Câu hỏi:

Tôi là người Nhật từ năm 2013 có sang Việt Nam và ký Hợp đồng làm việc tại 1 Công ty liên doanh ở Việt Nam, đến nay, tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại VN nhưng tôi phải về nước gấp không thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh được. Xin hỏi tôi có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN cho tôi được không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì: Trường hợp người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định.

Như vậy trường hợp của bạn nếu không thực hiện quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh thì bạn có thể uỷ quyền cho Công ty bạn đang làm việc hoặc cá nhân khác quyết toán thuế TNCN cho bạn.

Câu hỏi:

Tiền chi môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư thì tiền đó có được tính vào chi phí hợp lý không (có hợp đồng và hoá đơn)?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đó doanh nghiệp được trừ các khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt

Như vậy, trường hợp công ty có phát sinh tiền chi môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.