Mở Sàn giao dịch bất động sản phải rộng tối thiếu 50m2

dich-vu-ke-toan6Sàn giao dịch bất động sản phải rộng tối thiếu 50m2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 11 quy định về việc thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất động sản và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới.

Theo đó, tổ chức và cá nhân muốn làm sàn giao dịch phải lập doanh nghiệp với ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đồng thời, người quản lý điều hành sàn phải có chứng chỉ hành nghề môi giới, có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.

Thông tư quy định rõ sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Các sàn giao dịch bất động sản đã thành lập trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục hoạt động nhưng chậm nhất là ngày 1/7/2016 phải bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2.