Miễn thuế TNDN 04 năm với dự án đầu tư mới ở Khu CNC Đà Nẵng

Miễn thuế TNDN 04 năm với dự án đầu tư mới ở Khu CNC Đà Nẵng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 04/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án mới trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

– Miễn thuế trong 4 năm đầu;

– Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo;

– Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm với dự án đầu tư quy mô vốn dưới 3.000 tỷ đồng; 30 năm với dự án đầu tư quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Mức thuế suất 10% cũng áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua đối với người lao động trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. dịch vụ kế toán

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng còn được hưởng những chính sách ưu đãi khác như:

– Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với một số dự án đầu tư theo quy định;

– Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định gồm máy móc, thiết bị, linh kiện,…

Nghị định 04/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.