Hướng dẫn xử lý khi có tai nạn đối với chủ công trình giao thông

Hướng dẫn xử lý khi có tai nạn đối với chủ công trình giao thông

Dich-vu-ke-toan 1Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ (CTĐB).

Theo đó, khi có tai nạn giao thông xảy ra, chủ sở hữu công trình, người quản lý sử dụng CTĐB, nhà thầu quản lý bảo dưỡng công trình đường bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo trì CTĐB phải:

– Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ kịp thời người bị nạn;

– Báo tin cho cơ quan công an, y tế hoặc UBND nơi gần nhất, bảo vệ tài sản của người bị nạn;

– Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– Thông báo kịp thời cho cảnh sát giao thông nơi gần nhất và cơ quan quản lý đường bộ về tai nạn giao thông và tình trạng hư hỏng CTĐB do tai nạn (nếu có);

– Tổ chức hướng dẫn cho người và các phương tiện tham gia giao thông đi qua hoặc đi tránh khu vực tai nạn trong trường hợp CTĐB bị hư hỏng, ảnh hưởng tới an toàn khai thác sử dụng.

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 24/7/2018.