Hướng dẫn nâng ngạch, xếp lương cho công chức hành chính

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4513/LĐTBXH-TCCB hướng dẫn lập phương án bổ nhiệm và xếp lương, nâng ngạch lương đối với các ngạch Cán sự, Nhân viên chuyên ngành hành chính.

Theo đó, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức vào ngạch Cán sự (mã số 01.004) và Nhân viên (mã số 01.005) sau khi đã thực hiện rà soát vị trí việc làm của đơn vị.

Với hướng dẫn cụ thể nêu trên, Bộ còn yêu cầu các đơn vị lập phương án bổ nhiệm và xếp lương thực hiện như sau: dịch vụ kế toán

– Đối với công chức, viên chức đang giữ ngạch Chuyên viên trình độ cao đẳng (mã số 01a.003) và đang xếp lương theo công chức loại A0 được bổ nhiệm vào ngạch Cán sự (mới) vẫn tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0.

– Đối với công chức, viên chức đang ở ngạch Lái xe cơ quan (mã số 01.010) được bổ nhiệm vào ngạch Nhân viên (mã số 01.005) và tiếp tục xếp lương nhân viên lái xe theo Bảng 4 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004…

Xem chi tiết tại Công văn 4513/LĐTBXH-TCCB (được ban hành vào ngày 27/10/2017).