Giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy từ 11/12/2017, dịch vụ kế toán

Giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy từ 11/12/2017, dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Thông tư 112/2017/TT-BTC điều chỉnh giảm mức phí kiểm định (PKĐ) phương tiện phòng cháy, chữa cháy như sau: dịch vụ kế toán

1. PKĐ các chất chữa cháy

– Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/kg xuống còn 300 nghìn đồng/kg;

– Dung dịch gốc nước chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/lít xuống còn 300 nghìn đồng/lít.

2. PKĐ vật liệu và chất chống cháy

– Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy giảm từ 800 nghìn đồng/kg xuống còn 400 nghìn đồng/kg;

– Cửa chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/bộ xuống còn 500 nghìn đồng/bộ;

– Vật liệu chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/m2 xuống còn 400 nghìn đồng/m2;

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Van chặn lửa và các thiết bị ngăn lửa giảm từ 400 nghìn đồng/cái xuống còn 300 nghìn đồng/cái. dịch vụ kế toán

3. PKĐ trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân

– Quần áo chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/bộ xuống còn 300 nghìn đồng/bộ;

– Mũ, ủng, găng tay chữa cháy giảm từ 200 nghìn đồng/cái xuống còn 150 nghìn đồng/cái;

– Mặt nạ phòng độc giảm từ 600 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ;

4. PKĐ phương tiện cứu người giảm từ 500 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ.

Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 227/2016/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 11/12/2017. dịch vụ kế toán Vinasc tại tphcm