Giải đáp một số vướng mắc về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 7599/TCHQ-TXNK phản hồi các vướng mắc về chính sách thuế xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. dịch vụ kế toán

Sau đây là một số giải đáp tiêu biểu của Tổng cục Hải quan:

– Nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK được miễn thuế NK thì cũng được miễn các loại thuế NK bổ sung như: thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp.

– Trường hợp tái xuất hàng hóa đã NK (đã đóng thuế NK) không được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK thì không được hoàn thuế.

– Thời hạn nộp các loại thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK của doanh nghiệp ưu tiên được áp dụng theo quy định tại Điều 9 của Luật thuế XK, thuế NK 2016.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận ý kiến của các đơn vị để tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh chưa được hướng dẫn rõ ràng. dịch vụ kế toán

Công văn 7599/TCHQ-TXNK được ban hành vào ngày 20/11/2017.