Định lượng bữa ăn cho thuyền viên trên tàu biển, dịch vụ kế toán Vinasc

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Định lượng bữa ăn cho thuyền viên trên tàu biển, dịch vụ kế toán Vinasc

Ngày 23/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, định lượng năng lượng khẩu phần ăn hàng ngày cho thuyền viên được quy định như sau:

– Đối với thuyền viên nam từ 2.926 Kcal/ngày đến 3.234 Kcal/ngày.

– Đối với thuyền viên nữ từ 2.486 Kcal/ngày đến 2.574 Kcal/ngày.

– Năng lượng từ các thành phần dinh dưỡng protein, lipid, glucid trong khẩu phần ăn hàng ngày chiếm tỷ lệ tương ứng là 13-20%, 20-25% và 55-67%. dịch vụ kế toán

Ngoài ra, tối thiểu phải có 03 bữa ăn trong ngày (1 bữa phụ và 2 bữa chính) trong điều kiện bình thường, lựa chọn thực phẩm và cách chế biến thức ăn phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa của thuyền viên.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 40/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 06/12/2017.