Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 44 Năm 2017 và dịch vụ kế toán

Sau đây là một số văn bản nổi bật trong tuần qua (từ ngày 30/10 – 05/11/2017) mà VINASC đã cập nhật được liên quan đến giáo dục, thể thao – y tế..: Dịch vụ kế toán

1. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Dịch vụ kế toánNgày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó: dịch vụ kế toán

– Bỏ Giấy báo bán, cho, tặng, điều chuyển xe (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA.

– Đối với chủ xe là người Việt Nam trong quá trình đăng ký, cấp biển số xe sẽ không yêu cầu xuất trình “Sổ hộ khẩu” và không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.

– Bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe.

Nghị quyết 112/NQ-CP có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

2. Sẽ xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

– Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

– Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT.

– Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

– Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010.

– Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Công văn 5031/BGDĐT-KHTC ban hành ngày 27/10/2017.

3. Hướng dẫn công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Dịch vụ kế toánĐây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 08/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/12/2017) về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó, dịch vụ kế toán

– Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết.

– Đề tài để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu, khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

– Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

– Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.

4. Phấn đấu đến 2025, tuổi thọ trung bình người Việt là 74,5 tuổi

Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. dịch vụ kế toán

Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ phấn đấu đạt được các mục tiêu, đơn cử như sau:

– Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

– Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.

– Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.

– Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20% và tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%.

– Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân.

Nghị quyết 20-NQ/TW được ban hành ngày 25/10/2017.