Dịch vụ kế toán:Thủ tục đăng ký dùng tài liệu ở Kho lưu trữ Tổng cục Hải quan

Dịch vụ kế toán:Thủ tục đăng ký dùng tài liệu ở Kho lưu trữ Tổng cục Hải quan

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Tháng 11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3788/QĐ-TCHQ về nội quy quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ Tổng cục Hải quan. dịch vụ kế toán

Theo đó, về thủ tục đăng ký sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ của Tổng cục Hải quan như sau:

– Độc giả là cán bộ, công chức, đơn vị trong Ngành: Phải có Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ, có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị; trường hợp nghiên cứu chuyên đề phải có đề cương nghiên cứu kèm theo.

– Độc giả là cá nhân, cơ quan, tổ chức ngoài Ngành, có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu vì mục đích công vụ:

+ Phải có văn bản yêu cầu hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức;

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

+ Ghi rõ mục đich sử dụng tài liệu và đăng ký vào Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ; dịch vụ kế toán

– Độc giả có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu vì mục đích riêng: Phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và đăng ký vào Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.

Quyết định 3788/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 08/11/2017 và chấm dứt hiệu lực Quyết định 86/QĐ-VP ngày 12/5/2009 của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan. dịch vụ kế toán