Dịch vụ kế toán|Ngưng hiệu lực quy định: Ghi thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

Dịch vụ kế toán|Ngưng hiệu lực quy định: Ghi thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTNMT để ngưng hiệu lực Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về việc ghi đầy đủ tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ. dịch vụ kế toán

Việc tạm ngừng hiệu lực của quy định này nhằm đảm bảo các mục đích sau đây:

– Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, và mỗi người dân đều hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình trên giấy chứng nhận;

– Để các địa phương có thêm thời gian chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện tốt hơn, hiểu chính xác và đầy đủ quy định trong Thông tư 33.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2017. dịch vụ kế toán

Đồng thời, Bộ cũng mong rằng, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí hợp tác chặt chẽ, thông tin kịp thời và chính xác, về các thủ tục pháp lý liên quan đến Luật Đất đai và áp dụng các Thông tư, quy định về Luật Đất đai hiện hành.

Và cùng hướng đến mục tiêu mỗi người dân có thể hiểu đúng, đủ, chính xác về quyền và lợi ích của mình đối với tài sản là quyền sử dụng đất. dịch vụ kế toán