Dịch vụ kế toán:Hướng dẫn thanh toán chi phí hao hụt đối với thuốc cổ truyền

Dịch vụ kế toán:Hướng dẫn thanh toán chi phí hao hụt đối với thuốc cổ truyền

dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán

Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2017/TT-BYT về tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó: dịch vụ kế toán

– Thanh toán chi phí hao hụt vị thuốc trong thanh toán BHYT căn cứ vào các yếu tố:

+ Giá mua của vị thuốc theo quy định tại cơ sở KCB (hóa đơn mua dược liệu phải thể hiện rõ tình trạng dược liệu khi mua);

+ Tỷ lệ hao hụt của các vị thuốc trong quá trình chế biến thực tế tại cơ sở KCB;

+ Tỷ lệ hao hụt trong quá trình bảo quản, cân chia.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Cơ quan BHXH dựa vào phương pháp, quy trình chế biến dược liệu, vị thuốc, tài liệu cơ sở KCB đã cung cấp để thanh toán tỷ lệ hao hụt theo thực tế trong chế biến. dịch vụ kế toán

Mức thanh toán tỷ lệ hao hụt này không cao hơn mức tối đa quy định tại Thông tư này.

Thông tư 49/2011/TT-BYT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 43/2017/TT-BYT có hiệu lực (ngày 01/01/2018).