Dịch vụ kế toán|Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 49 Năm 2017

Dịch vụ kế toán|Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 49 Năm 2017 

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Sau đây, Vinasc xin điểm lại một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 04 – 10/12/2017). dịch vụ kế toán

1. Điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Ngoài ra, Quyết định 1916 (có hiệu lực từ ngày 29/11/2017) còn nêu rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương như sau:

– Dựa trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

– Phấn đấu tăng các nguồn thu đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2018.

2. Thêm trường hợp xử lý đảng viên vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ

Đây là nội dung quan trọng tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Theo đó, bổ sung nhiều trường hợp đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức như:

– Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi.

– Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

– Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.

Quy định 102-QĐ/TW thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quy trình miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan hàng ANQP

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngày 01/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4073/QĐ-TCHQ về quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng (ANQP).dịch vụ kế toán

Theo đó, việc miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan với hàng hóa ANQP được tiến hành theo quy trình như sau:

– Tiếp nhận hồ sơ miễn thuế hàng ANQP;

– Kiểm tra hồ sơ miễn thuế hàng ANQP;

– Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa đề nghị miễn thuế với Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu hàng ANQP;

– Ban hành Thông báo miễn thuế;

– Thực hiện miễn thuế;

– Kiểm tra kết quả miễn thuế;

– Lưu trữ hồ sơ.

Quyết định 4073/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 16/12/2017.

4. Hỗ trợ truy cập vào website cơ quan nhà nước trên di động

Vừa qua, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (CQNN).

Theo đó, khuyến khích cổng thông tin điện tử của CQNN hỗ trợ hoàn toàn việc truy cập từ các thiết bị di động.

Thiết bị di động theo hướng dẫn tại Thông tư bao gồm: các thiết bị nhỏ (như điện thoại thông minh), các thiết bị lớn hơn (như máy tính bảng).

Việc thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử khuyến khích áp dụng theo hướng dẫn kỹ thuật về Truy cập nội dung Web đối với thiết bị di động phiên bản WCAG 2.0, W3C hoặc các phiên bản WCAG cập nhật nếu có. dịch vụ kế toán

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018 và thay thế Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009.