Dịch vụ kế toán_Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 46 Năm 2017

Dịch vụ kế toán_Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 46 Năm 2017

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/11/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến tố tụng, y tế… Đơn cử như sau: dịch vụ kế toán

1. Quy định số người tham gia khám nghiệm, mổ tử thi

Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chế độ bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ và khai quật tử thi.

Theo đó, số lượng cán bộ được phân công khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi gồm:

– Phân công không quá 03 cán bộ kỹ thuật hình sự thực hiện nhiệm vụ khi khám nghiệm, mổ và khai quật 01 tử thi.

– Phân công 01 điều tra viên, 01 kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ khi khám nghiệm, mổ và khai quật 01 tử thi đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Công an cấp huyện.

– Phân công không quá 02 điều tra viên, không quá 02 kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ khi khám nghiệm, mổ và khai quật 01 tử thi đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Công an cấp tỉnh trở lên.

– Phân công 01 thẩm phán khi cần thiết phải tham gia theo quy định của pháp luật tố tụng.

Thông tư 49/2017/TT-BCA có hiệu lực 01/01/2018.

2. Từ ngày 01/01/2018, sẽ thay xăng A92 bằng xăng E5 RON 92

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 4267/QĐ-BCT về sửa đổi tạm thời Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM.

Theo đó, bãi bỏ Khoản 2, 3, 4, Điều 2 Quyết định 1273, cụ thể:

– Bỏ sản xuất Xăng không pha chì RON 83: Màu chỉ định là nâu sẫm, liều lượng màu pha là 7 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

– Xăng không pha chì RON 90: Màu chỉ định là đỏ, liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu đỏ.

– Xăng không pha chì RON 92: Màu chỉ định là Xanh, liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

Thay vào đó là Xăng không pha chì E5 RON 92: Màu chỉ định: Xanh; Liều lượng màu pha: 5 mg/lít, sản phẩm sau khi pha màu có dạng chất lỏng màu xanh lá cây.

Quyết định 4267/QĐ-BCT có hiệu lực 01/01/2018.

3. Mức chi tổ chức hội nghị của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 259/2017/TT-BQP quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực 02/12/2017.

Theo đó, mức chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm:

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Chi thù lao cho giảng viên, bồi dưỡng báo cáo viên, người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị thực hiện theo Thông tư 135/2015/TT-BQP. dịch vụ kế toán

– Chi nước uống, giải khát giữa giờ: Tối đa không quá mức 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

– Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mức như sau:

+ Mức 200.000 đồng/ngày/người được áp dụng đối với hội nghị cấp Bộ Quốc phòng, Quân khu và tương đương;

+ Mức 150.000 đồng/ngày/người được áp dụng đối với hội nghị các cấp còn lại.

4. Tỏi độc, Rết, Bọ cạp là dược liệu có độc tính để làm thuốc

Ngày 13/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2017/TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc.

Theo đó, các dược liệu có tính độc được làm thuốc chữa bệnh như sau:

– Dược liệu độc nguồn gốc thực vật quy định tại Phụ lục I: Tỏi độc, Vạn tuế, vòi voi, Xoan, Thảo ô…

– Dược liệu độc nguồn gốc động vật quy định tại Phụ lục II: Con Rết, Bọ cạp, Bọ hung…

– Dược liệu độc nguồn gốc khoáng vật quy định tại Phụ lục III: Thần sa, Mật đà tăng, Bàng sa…

Ngoài ra, dược liệu dùng làm thuốc cần phải chú ý đến cách sử dụng, kiểm soát chặt chẽ liều dùng, đối tượng dùng và phải được chế biến theo quy trình nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật. dịch vụ kế toán

Thông tư 42/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 28/12/2017.