Dịch vụ kế toán và Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

Dịch vụ kế toán và Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Sáng hôm nay (ngày 13/11/2017), tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. dịch vụ kế toán

Theo đó, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng).

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Thời điểm thực hiện mức lương cơ sở mới này bắt đầu kể từ ngày 01/7/2018.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngoài ra, Nghị quyết này giao Chính phủ trong giai đoạn 2018 – 2020 thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau đây: dịch vụ kế toán

– Tiếp tục điều tiết 100% số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng, dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách Trung ương;

– Giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm 2017. dịch vụ kế toán