Dịch vụ kế toán trưởng|Đơn giản hóa thủ tục cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT

Dịch vụ kế toán trưởng|Đơn giản hóa thủ tục cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. dịch vụ kế toán

Theo đó, thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì hồ sơ bỏ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú được quy định tại Mục I, II Phụ lục 03 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Ngoài ra, một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng được đơn giản, cụ thể: dịch vụ kế toán

– Đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản thì bỏ yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

+ Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết. dịch vụ kế toán

– Đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì hồ sơ bỏ bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2017. dịch vụ kế toán