Dịch vụ kế toán: Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Dịch vụ kế toán: Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực. dịch vụ kế toán

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau: dịch vụ kế toán

– Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp;

– Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300 nghìn đồng xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp;

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp. dịch vụ kế toán

Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,…tiếp tục duy trì theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thông tư 111/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2017. dịch vụ kế toán