Công ty TNHH một thành viên (P6)

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV là tổ chức

Chủ sở hữu bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo quỷ quyền bất cứ khi nào.
Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm HĐTV, GĐ hoặc TGĐ và KSV; HĐTV gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền.

dich-vu-ke-toan-vinasc

Trường hợp chỉ có một người đại diện

Trường hợp một người được bổ nhiệm là người đại diện theo ủy quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, GĐ hoặc TGĐ và KSV.
Điều lệ công ty quy định chủ tịch HĐTV hoặc chủ tịch công ty hoặc giám đốc hoặc TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam, nếu vắng mặt quá 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV là cá nhân

Công ty TNHH MVT là cá nhân có chủ tịch công ty, GĐ hoặc TGĐ. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty.
Chủ tịch công ty hoặc GĐ hoặc TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại điều lệ công ty.
Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm GĐ hoặc TGĐ.
Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thuể của GĐ được quy định tại điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà GĐ hoặc TGĐ ký với chủ tịch công ty.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, Quý công ty vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn