Công ty TNHH một thành viên (P2)

Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

dich-vu-ke-toan-vinasc

1. Trường hợp CSH công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ

Cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

2. Trường hợp CSH công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù

Hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của PL, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của CSH công ty.

3. Trường hợp CSH công ty là cá nhân chết

Thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là CSH hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình DN tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế
Trường hợp CSH công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Trường hợp CSH công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất NLHVDS

Thì quyền và nghĩa vụ của CSH công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

5. Trường hợp CSH công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản

Thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CSH sẽ trở thành CSH hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, Quý công ty vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn